’ Hayatta kalmayı, canlıların en güçlüsü ya da en zekisi değil, değişime en iyi ayak uyduranı başarır’’ Darwin

‘’ Microsoft herhangi bir anda batmaktan sadece yirmidört ay uzaktadır’’

 B. Gates

Süre: 09:30-17:00 
Yer: NART Risk Yönetimi Akademi Merkezi
Polcenter Levent

Programın amacı:

Öngörülemeyen gelişmelerin yaşandığı, dün öğrendiklerimizin bugün karşımıza çıkan bilmece ve bulmacaları çözmekte katkısının süratle azaldığı, globalizasyon süreci cerçevesinde sınır tanımaz rekabetin yoğunlaştığı, karlılıkların hızla azaldığı, yeni müşteri kazanmanın çok zorlaştığı ortamda şirketlerin yaşayabilmesi ve karlılık içinde sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmesi aşağıdaki başarı faktörine bağlıdır:

Süratle farklılaşmak ve sürüden ayrılmak

Nasıl?
Vizyoner , yaratıcı , müşteri odaklı , çevik , sonuç odaklı , esnek olmakla, cesaretle risk almakla, insiyatif kullanmakla, , üşenmeden, ertelemeden, vazgeçmeden, yol almakla, değişmekle, ders alarak ve sürekli öğrenmekle.

Kurumların başarısı, çalışanlarının farkındalığı, başarı tutkuları, becerileri, uzmanlıkları seviyesi ve düşünce-tavır –davranış şekilleri ile sınırlıdır.
Pek çok anket ve araştırmalarda ‘’Şirketinizin önümüzdeki bir yıl için en önemli üç stratejik önceliği ne olacak?’’ sorusuna Şirket tepe yöneticileri aşağıdaki şekilde cevap vermektedir.
Yenilikçiliği zorlamak, Müşteri Tatminini artırmak, Ürün/hizmet sunumunda hız, Operasyonel Etkinlik, Maliyet Düşürme , Global Operasyonlar , Fiyat belirleme , Karlılık , İnsana Yatırım ve Büyüme.

Program, yöneticileri stratejik yönetim sanatının ana unsurlarını bir bütün şeklinde özümsemelerini ve günlük yaşamlarında kullanabilme erkini kazandırmayı hedeflemektedir:

Temel Konular:

• Ortam,
• Teknoloji,
• Rekabet,
• Stratejik Formülasyon Yaklaşımı,
• Mevcut Durum Analizi,
• Strateji oluşturma yöntemi,
• Değişim Yönetimi,
• Liderlik

Bu programda iki slogan yol gösterici olacaktır:
‘’Duruma göre vaziyet alabilmek’’
‘’Adamına göre muamele etmek’’

Sunumda başarılı firmaların inovasyon ve müşteri değer önerisi örneklerine yer verilecektir.