Süre: 1 gün

Eğitmen: Yekta Özözer

İçerik:

Seminerde sigorta firmalarının genelinde veya birimlerinde kullanılabilecek, uygulamaya yönelik pratik Yenilikçilik ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri anlatılacaktır. Firmalarınızda İnovatif/Yenilikçi uygulamaların yerleştirilmesine yönelik pratik yöntemlerden de bahsedilecektir. Seminerin ana konu başlıkları aşağıdadır:

– Niçin yaratıcı düşünemeyiz?

– Firmalarda inovasyon süreci

Tekniğin somut tanıtımı

– Çalışanların hemen kullanılabilecekleri somut inovasyon teknikleri

– İnovasyonda ürün ve pazarlama trendleri

– Firmalarda inovasyon uygulama stratejileri: Pratik ve somut öneriler