Günümüz sigorta sektöründe özellikle artan rekabet koşullarında, risklerin detaylı bir şekilde incelenerek doğru seçilmesi, şirketlerin karlılığı açısından her zaman olduğundan daha da önemli hale gelmiştir. Ortaya çıkan bu tabloda sigorta şirketlerinde hep ön cephede görev yapan risk mühendislerine ve teknik değerlendirme yapan underwriterlara büyük görevler düşmektedir.

Risk Mühendisliği kavramı, özellikle sigorta şirketlerinin taşıyacakları risklerin neler olduğunun önceden belirlenmesi, bu risklerin seviyelerinin ölçülmesi ve poliçeleşmenin hangi koşullarda yapılması gerektiğinin belirlenmesi amacıyla doğmuştur. Aslında risk analizi ve sigorta (risk transferi) kavramları, işletmelerin faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürebilmesini sağlamak için oluşturulan risk yönetimi sürecinin önemli adımlarından yanlızca ikisidir. 

İçerik :

 RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA

• Risk Nedir?
• Sigortacılıkta Risk Nedir?
• Risk Yönetimi (Sigorta İlişkisi)
o Riskin Belirlenmesi
o Riskin Ölçülmesi (Etki ve Frekans Analizi)
o Riskin Kontrolü (Önleme, Azaltma, Transfer)
o Sonuçların İzlenmesi

 RİSK ANALİZİ (YANGIN DIŞI TEHLİKELER)
• Deprem Risk Analizi
• Sel/Dahili Su Risk Analizi
• Yer Kayması Risk Analizi
• Fırtına Risk Analizi
• Kar Ağırlığı Risk Analizi
• Hırsızlık Risk Analizi

 YANGIN RİSK ANALİZİ
• Yangın Olgusu
• Yangın Çıkış Nedenleri ve Onların Ortadan Kaldırılması
 Genel Nedenler
 Faaliyet Kollarına Özel Nedenler
• Yangının Yayılmasının Önlenmesi
 Sigortacılık Açısından Yapı Tarzlarının Belirlenmesi
 Yapı Malzemelerinin Yanıcılığı
 Pasif Yangın Durdurucular
o Yangın Kapamaları
o Yangın Duvarı
o Duman Perdesi
• Yangın Önlemleri
 Yangın Algılama Sistemleri
 Manuel Yangın Söndürme Yöntemleri
 Sulu Yangın Söndürme Sistemleri
o Yangın Su Tesisatı
o Yangın Pompaları (Temel Değerlendirme Kriterleri – NFPA 20)
o Yangın Dolapları ve Hidrantlar (Temel Değerlendirme Kriterleri – TYKY)
o Sprinkler Sistemleri (Temel Tasarım Kriterleri – NFPA 13)
 Özel Söndürme Sistemleri (Köpüklü, Gazlı, Davlumbaz içi, Su sisi)
 Hasar Hesaplama Yöntemleri (PML – EML)
o PML (Olası En yüksek Hasar)
o EML (Tahmin Edilen En Yüksek hasar)
o Örnek Çalışma
 Yangın Risk Analizi Örnek Uygulaması

 ÖZET ve EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

TYKY: Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği
NFPA: National Fire Protection Association (A.B.D. Ulusal Yangın Güvenliği Birliği)
Eğitim, özellikle risk yönetiminin vazgeçilmez besin kaynağı olan gerçek hasarlar ile deneylere ait fotoğraf ve videolarla desteklenecektir. Eğitim sırasında konuların daha iyi pekiştirebilmesi amacıyla çeşitli uygulamalar da yapılacaktır.

Hedef Kitle : Sigorta sektörünün teknik ve satış alanlarında faaliyet gösteren özellikle yangın branşındaki underwriterlar/yöneticiler, kendini geliştirmek isteyen satış yetkilileri/uzmanları ile temel bilgi almak isteyen sektöre yeni girmiş risk mühendisleri ve sigorta eksperleri.

Süre : 1 gün

Eğitimci : Ceyhun Eren (Allianz Sigorta Risk Müdürü)