Değişen Pazarlama Paradigması: Bildiğimiz Pazarlama Öldü, Yaşasın Yeni Pazarlama

Dünyadaki iş yapış şekilleri, teknoloji, tüketici ve pazardaki değişimler nedeniyle son 20 senede okullarda öğrendiğimiz Pazarlama kavramını yok etti. Tek yönlü iletişim yerine etkileşim, hizmetin yerini deneyim, pazarlama departmanı yerine pazarlamanın şirket kültürü olması olması gündemde. Eğitim süresince katılımcılar pazarlama kavramlarını ve karşılaşılan sorunları örneklerle çözmeyi öğrenecek, teorik bilgileri pratiğe dönüştürme imkanları bulacaktır.
Eğitim, şu başlıklar altında anlatılacaktır:
• Deneyim Ekonomisi
• Sigorta pazarlamasının 8 P’si
• Pazarlama bakış açısıyla Sigorta sektörünün özellikleri
• Değişen tüketici ve satın alma süreci
• Değişen kanal yapısı
• Hizmet sürecinin modellenmesi
• Marka ve Pazarlama iletişimi
• Work-shop: Kampanya tasarım projesi

Eğitimin Süresi : 1 gün
Hedef Kitle: Satış,pazarlama ve teknik birimler
Eğitmen: İsmail Yalçın