Mali Tablolar Analizi ve İstihbarat Teknikleri 
I- MALİ TABLOLARIN GENEL TANIMI
Aktif – Pasif
Gelir Tablosu
Bilanço Arındırma Yöntemleri

II- MALİ TABLOLARIN ANALİZ TEKNİKLERİ
Statik – Dinamik Analiz
Trend Analizi – Yüzde Analizi,
Oran Analizi
Nakit Akım Analizi

III- RİSK ANALİZİ
Finansal
Yönetimsel
Sektörel Analiz

VI- FİRMA İSTİHBARAT TEKNİKLERİ
İstihbaratı Kimler Yapar?
İstihbarat Nasıl Yapılır?
İstihbarat Kaynakları
İstihbarat Raporu Nasıl Hazırlanır?

Süre : 2 gün 

Katılımcı sayısı Maksimum 16 katılımcı

Yöntem ve Materyal: Eğitim; anlatım, tartışma, yoğun uygulama, hesaplama, birlikte kullanılarak uygulanacaktır.
Uygulamalarda gerçek mali tablolar kullanılacaktır, farklı sektörler üzerinden olacaktır